Steeds minder kiezen jongeren voor het vak loodgieter. Toch word de opleiding op veel plekken aangeboden.
Tijdens de opleiding worden vele verschillende installatie technieken behandeld waar je als loodgieter mee te maken krijgt. De technieken die tijdens deze opleiding worden behandeld richten zich voornamelijk op het monteren, aanleggen en repareren van sanitair, verwarmingsinstallaties, waterleidingen en rioleringen. Tijdens de opleiding leer je hoe je het beste deze technieken kunt toepassen, maar in de praktijk leer je vaak nog veel meer. De meeste loodgier opleidingen verplichten om deze reden hun leerlingen dan ook om een praktijk stage te lopen. Tijdens deze stage komen de onderdelen van de opleiding aan bod, maar krijg je vaak ook de kans op je vaardigheden flink te verbeteren.

Loodgieters zijn schaars

Om succesvol werk af te leveren moet je uiteraard beschikken over de juiste theoretische kennis met betrekking tot de materialen waarmee je werkt als loodgier en het lezen van technische tekeningen. Maar dat is nog niet alles, want als loodgieter dien je ook op de hoogte te zijn van de benodigde vergunningen en kennis te hebben van milieuwetgeving aangezien het de laatste jaren steeds belangrijker wordt dat er ook in de bouw rekening wordt gehouden met het milieu. Daarbij zijn er veel particulieren die er belang aan hechten dat het werk op een milieuvriendelijke wijze verricht wordt.

Opleiding loodgieter

Kortom, de opleiding loodgieter worden is uitgebreider dan vaak wordt gedacht doordat je als loodgieter niet alleen praktische kennis gericht op het monteren, aanleggen en repareren van sanitair, verwarmingsinstallaties, waterleidingen en rioleringen hoeft te hebben, maar ook theoretische kennis met betrekking tot de geldende wetgeving.
Steven (19) doet de BBL opleiding voor loodgieter, zijn motivatie was:
‘’ Maak je dromen gewoon waar, ik wilde vroeger net zo handig als mijn vader worden. Nu werk ik in het zelfde bedrijf als mijn vader, en als loodgieter is elke dag anders!’

Comments 0

Leave a Comment